تأمین و تولید قطعات نیروگاهیقرارداد تامین لوازم یدکی(ابزار دقیق) موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن (شرکت تولید نیروی برق خراسان)

قطعات مذکور مربوط به قرارداد تهیه تجهیزات ابزار دقیق برای نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن می باشد که هم اکنون در حال تهیه و تحویل به طرف قرارداد می باشند. قرارداد بین "شرکت تولید نیروی برق خراسان" به عنوان خریدارو شرکت بازرگانی آتیه گستر سناباد به عنوان فروشنده منقعد گردیده است.

ادامه مطلب

قرارداد تامین پره های متحرک و نازل های توربینF5 موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد (شرکت تولید نیروی برق شریعتی)

این قطعات مربوط به قرارداد شرکت بازرگانی آتیه­ گستر سناباد و نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد می­ باشد که در مرحله تأمین و تحویل به نیروگاه شریعتی قرار دارد.

ادامه مطلب

قرارداد تامین لوازم یدکی، پره های متحرک و نازل های توربینF5 موردنیاز نیروگاه گازی قائن (شرکت تولید نیروی برق خراسان)

قطعات مذکور مربوط به قرارداد تأمین پره های متحرک ردیف1و2 و نازل های ردیف1و2توربین و ترانزیشن پیس برای نیروگاه گازی  قائن می باشد که هم اکنون در حال تهیه و تحویل به طرف قرارداد می باشند.قرارداد بین شرکت تولید نیروی برق خراسان به عنوان خریدار و شرکت بازرگانی آتیه گستر سناباد به عنوان فروشنده منقعد گردیده است.

ادامه مطلب

قرارداد تامین تجهیزات پایش وضعیت نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان (شرکت تولید نیروی برق شیروان)

(در حال اجرا ) قرارداد تامین تجهیزات پایش وضعیت برای نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان (شرکت تولید نیروی برق شیروان )

ادامه مطلب

قرارداد تامین تجهیزات مورد نیاز بخش الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان (شرکت تولید نیروی برق شیروان)

(درحال اجرا) قرارداد نامبرده مابین شرکت تولید نیروی برق شیروان مستقر در شهرستان شیروان به عنوان خریدار و شرکت بازرگانی آتیه گستر سناباد مستقر در مشهد به عنوان فروشنده ایجاد شده است.

ادامه مطلب

تامین قطعات یدکی واحد دو و پنج نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان (شرکت نیروگاه های گازی خراسان)

(در حال انجام) قرارداد تامین قطعات یدکی بخش الکتریک و ابزار دقیق توسط شرکت بازرگانی آتیه برای شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان (نیروگاه برق شیروان)

ادامه مطلب

قرارداد خرید با نظارت بر ساخت یک دست لاک پلیت (شرکت مدیریت تولید برق ری)

این قرارداد مابین شرکت مدیریت تولید برق ری به عنوان کارفرما و شرکت بازرگانی آتیه گستر سناباد به عنوان پیمانکار منعقد گردیده است.

ادامه مطلب

جستجو